23 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32113 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 6830 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlar…

 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)

 

23 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32113

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 6830

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen Geçici 10 uncu maddede değişiklik yapılmıştır. Bu Karar uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı 23/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir. (GİB)

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.