Finans,vergi ve muhasebe sistemleri danışmanlığında  yanınızdayız!

Vergi ve muhasebe politikalarınızın gözden geçirilmesi,
Uygun seçeneklerin firmanıza sunulması,
Sürdürülebilir büyüme için ortaklık(aile) anayasası hazırlanması,
Yatırım kararlarınızın analizi,
Firma değerinin ve karlılığınızın artırılması,
İnsan kaynakları ile ilgili sorunlarınızın çözümlenmesi,
Sigma analizi,
Firma değerlemesi (Due Diligence),
Gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
Yabancı şirketlere mali danışmanlık ve şirket kuruluş danışmanlığı.