Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı (Karar Sayısı: 5307) 18 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31782 Karar Sayısı: 5307 Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı Tut… 

 

 

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5307)

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı (Karar Sayısı: 5307)

18 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31782

Karar Sayısı: 5307

Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Kararcın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.